Yönetim Sistemleri Politikası

SAĞDIÇLAR BALIKÇILIK Su Ürünleri İşleme Tesisi;

Tüm çalışanlarının desteği ve katılımı ile sürdürülebilirlik sosyal sorumluluğunun bilincinde, çevreye duyarlı bir yaklaşımla aşağıdaki konuları kendine politika belirlemiştir.

 • Tercih edilen bir marka olmak için müşteri beklentilerini karşılamak, siparişlerini zamanında, eksiksiz, hatasız ve gıda güvenliği gerekliliklerini sağlayarak karşılamak,
 • Hammadde kabulünden son ürün sevkiyatına kadar olan tüm süreçlerde ilgili ulusal ve uluslararası güncel mevzuat, tebliğ ve/veya kanunlara, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Kalite, Gıda Güvenliği Standartlarına uygun üretim yapmak,
 • Müşterilerden gelen geri dönüşleri en kısa sürede yanıtlamak ve bunları çalışanlarla paylaşarak uygunsuz geri dönüşlerin tekrarını önlemek,
 • Güncel Gıda Güvenliği risklerini (Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik, Alerjen, vb.) takip etmek ve risk değerlendirmelerine göre tedarik zincirinden müşteriye kadar olan tüm aşamalarda gerekli önlemleri alarak ürünler üretmek,
 • Tüm süreçlerde, hedeflerle yönetim anlayışını ve sıfır hata kavramını temel ilke olarak uygulamak, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri gerekliliklerine dair sürekli gelişimi sağlamak için hedefler belirleyip, takibini yapmak,
 • Çalışanlarımızın; İş Sağlığı ve güvenliği, Çevre, Sosyal Uygunluk, Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi gereklilikleri hakkında bilinçlenmelerini eğitimler ile sağlamak ve bu bilinçle sistemin geliştirilmesi için katkıda bulunmalarını teşvik etmek,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Kalite, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarının gerekliliklerine uyarak, faaliyetlerimize ilişkin risk ve fırsatları analiz ederek değerlendirmek ve uygun koruyucu önlemlerle yöneterek süreçlerimizin performansını sürekli iyileştirmek, bu doğrultuda hedefler oluşturarak gerekli kaynakları temin etmek,
 • Tesis emniyeti ve gıda savunma sistemleri ile ilgili personelimize eğitimler vererek gıda savunmasını sağlamak ve geliştirmek,
 • İş kazası riskini yok edecek şekilde ergonomik ve sağlıklı iş ortamları kurarak, tüm süreçlerde iş sağlığı ve güvenliği performans kriterlerini sürekli geliştirerek, işlerin güvenli bir şekilde yapılması konusunda çalışanların katılımını desteklemek,
 • Tedarik ettiğimiz ve üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerde, gıda taklit ve tağşişini kontrol edici önlemler almak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini, geliştirilmesini sağlamak ve etkinliğini arttırmak için her türlü gerekliliği yerine getirmek, periyodik gözden geçirmelerle etkinliğini sürekli kontrol etmek ve Yönetim Sistemi performansını en üst seviyede tutmak,
 • Hizmetlerimizi gerçekleştirirken çevreye ve insana olumsuz yönde etki edecek çevresel etkileri en aza indirmek, faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkların yönetmeliklere uygun olarak ayrıştırılıp toplanması, bertaraf ve geri dönüşümünü sağlamak,
 • Çevreye zarar vermeyen teknoloji ve yöntemler kullanmak,
 • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken etik davranışı desteklemek ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak,
 • Tüm kişilere, kuruluşlara, dil, din, ırk, cinsiyet, kültür, görüş ayrımı gözetmeksizin, iç ve dış iletişimde etik ilkeler çerçevesinde eşit mesafede durmak ve davranmaktır.

Fabrika Müdürü
02/01/2021